5th High Level Tripartite Forum on Construction
6th March 2017, Brussels

Construction 2020 Action

 

High Level Tripartite Strategic Forum on Construction,
5th Meeting, 6 March 2017, Brussels
 

На 6 март 2017 г. в Брюксел се проведе Петата среща на Тристранния стратегически форум HLF на високо равнище. Срещата беше председателствана от г-жа Fulvia Raffaelli, началник отдел „Чисти технологии и продукти“ (действащ), от ГД „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“.

ECCE беше поканена и  участва в HLF от първото заседание преди няколко години. До миналата година Фернандо Бранко ECCE бивш президент представлява ECCE в HLF. Настоящия вицепрезидент / президент на ECCE Aris Chatzidakis пое тази роля от началото на тази година.

Целта на срещата бе да се обсъди наскоро публикуваният пакет за пакета за зимния пакет и неговата водеща инициатива „Ускоряване на чистата енергия в сградите“, със специален акцент върху елементите формиращи стротелната стойност. Срещата определи и приоритетните области и действия, които ще послужат като основа за бъдещето на стратегията на Construction 2020.

PRESENTATION 1 – Digitalisation of the construction sector – „A glimpse into the processses related to the digitalization of the construction sector in Lithuania“, Mr Čergelis, Chief Desk Officer of the Design, Construction Products and Process Standardisation Division, Ministry of Environment of the Republic of Lithuania

PRESENTATION 2 – Skills for sustainable construction – „Skills for a ‘transformational’ construction sector – Case: Spain“, Mr Enrique Corral Alvarez, CEO of Fundación Laboral de la Construcción (FLC)

PRESENTATION 3 – Resource efficiency: Innovative building models for sustainable construction – „Innovative approaches for resource efficient, sustainable construction“, Ms Agnes Schuurmans, Manager Public Affairs – Sustainability, Group Public Affairs & Health, Rockwool International A/S

Reporting on the main discussion points, Rapporteur Mr Jan Maarten de Vet, Ecorys (Technical Secretariat)

Minutes of the 5th HLF Meeting