Константин Велинов
Никола Ангелов
Атанас Георгиев

БДС ЕN 1992-1-1:  УКАЗАНИЯ
Второ допълнено издание


В този формат на второто издание е запазена основната идея в книгата – да се декодират съществените принципи в Еврокод 2 за сгради, свързани с ежедневното проектиране на конструкции от обикновен стоманобетон.
Стремежът е бил да се представят процедури и приложен прочит на правилата за изчисляване и конструиране на обичайните елементи, а не буквални извадки от тромавите и с широк обхват текстове на стандарта.
Изданието е допълнено с непротиворечащи на принципите утвърдени добри практики. Отчетени са измененията от 17.02.2015г. в националното приложение БДС EN 1992-1-1:2005/NA:2015 [3], както и други съществени уточнения. Добавени са кратки обяснения и анализи с цел подпомагане на разбирането на явленията и смисъла на зависимостите, с които се сблъскваме в процеса на изчисляване, проверки и конструиране. Целта на числените примери за традиционни елементи е да се проследи стъпка по стъпка логиката на концептуалното проектиране, което, разбира се, може да се проведе и автоматизирано.
В книгата няма приложения – стремежът е бил необходимите данни да се
ситуират там, където им е мястото.

С любезното съдействие на авторите може да сварите тук (.pdf)