Shaping the world
не пропускайте раздел  СЪБИТИЯ

Уважаеми конструктори,
прочете актуална информация за Новите Еврокодове на страницата на Български институт за стандартизация.
Еврокодовете, европейските стандарти за проектиране на строителни конструкции на сгради и строителни съоръжения, сега се преразглеждат и преработват по мандат М/515 на Eвропейската комисия. Целите, които трябва да бъдат постигнати от второто поколение Еврокодове, са указани в мандата – да се осигури актуализиране на стандартите по отношение на нови методи, нови материали и нови регулаторни и пазарни изисквания. В мандата се акцентира на по-нататъшна хармонизация и максимални усилия за подобряване на по-лесното прилагане на стандартите в ежедневната проектантска работа. Поставена е също цел за намаляване на броя на национално определените параметри, за да се подобри хармонизацията.

5 years National Earthquake Engineering Center (NEEC), University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy (UACEG) 
INTERNATIONAL EARTHQUAKE ENGINEERING FORUM (EEF.24)  May 19-23, 2024, (UACEG), Sofia, Bulgaria

5 години от създаването на Националния център по земетръсно инженерство (НЦЗИ) беше отбелязани с провеждането на Международен форум:

Форум по земетръсно инженерство (EEF.24)


Втората Хърватска Конференция по Земетръсно Инженерство (2CroCEE)
се състоя на третата годишнина от земетресението в Загреб през 2020 г., има за цел да наложи непрекъсната и решителна „игра със земетресенията“ в малка и уязвима страна като Хърватия. С тази конференция искаме да създадем нова традиция, при която земетресенията не се забравят и където знанията се предават на нови поколения. Споделянето на знания, идеи и опит, са от решаващо значение за процеса на възстановяване на засегнатите от земетресението райони, което е гореща тема в Хърватия. Уникална възможност са и технически посещения на засегнатите от земетресение райони и обекти за възстановяване в Загреб и Петриня.

Прилагаме програмата на конференцията – вижте темите и лекторите. И си направете изводи.
Final Programme

През 2021година организирахме BEF2021 Строителен Инженерен Форум –  Международна конференция по сеизмично инженерство, 20 – 21 Октомври 2021, София. Надяваме се да имаме сили и ентусиазъм да организираме BEF2024.

Виж BEF2021:   https://www.bef2021.uceb.eu/

Турската камара на строителните инженери ни предостави Доклад за предварителна оценка на две опустошителни земетресения, станали на 6 февруари 2023 г., в Турция. Първото, с магнитуд 7,7, в 04.17 ч и второто с магнитуд 7,6 в 13.24 часа.
по-долу можете да свалите материала преведен с машинен превод:

TCCE earthquake BG

Земетресенията причиниха широко разпространени срутени и сериозно повредени жилищни и търговски сгради, обществени съоръжения и инфраструктура. Броят на загиналите е повече от 41 000 души и продължава да расте, повече от 80 000 са ранени, а причинените рани и травми са неизмерими.

ССИБ изрази дълбоките си съболезнования и съпричастност към Турската камара на строителните инженери (TCCE) и народа на Турция за тази трагедия. Сърцето ни е с всички засегнати от това огромно бедствие.

Такива непредвидени събития винаги ни напомнят, че хората не са господари на природните сили. Но въпреки това строителното инженерство може да допринесе много за предотвратяването на подобни бедствия. Като строителни инженери ние ще направим всичко възможно да засилим ролята си в обществото, за да въведем все повече и повече технически мерки за намаляване на последствията от земетресенията и същевременно за защитим човешкия живот.

 


ССИБ взе участие в 17 Общо събрание на WCCE на 28th January 2023 in Porto, Portugal. Паралерно се проведе заседание на Управителния съвет на Eвропейският Съвет на Строителните Инженери  свързано с обсъждане на Стратегия на ECCE 2023-2027.

виж тук 

 

Скъпи Колеги и Приятели,
Честито Рождество Христово.
Пожелавам Ви успешна година и много здраве.
И нека с помоща на нашата професия да подобрим качеството на живот
и да положим усилия да създадем по-благоприятна среда за практикуването и.
Това ще бъде от полза за Нас и обществото.
Димитър Начев


Имаме удоволствието да Ви съобщим,
че сайта на Съюза на Строителните Инженери в България (ССИБ)
https://www.uceb.eu/
е номиниран за 2022
за уеб наградите .eu 2022  .eu Web Awards
Вече  може да гласувате за него на:

https://webawards.eurid.eu/

Nominees  – LAURELS

  

По време на 74-тото общо събрание на Европейския съвет на строителните инженери (ECCE) в Малта бяха връчени плакети за заслуги от името на Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ) на инж Арис Хадзидакис, Президент на ЕССЕ (2019-2021) и Мария Каранисию, Главен секретар (2008-2022) за ползотворната им дейност в полза на строителните инженери в Европа и Европейския съвет на строителните инженери ECCE

 

  

Стартира проектът създаване на „Кръгов Бизнес“ от млади ENGINEers в трансграничната зона на Гърция-България. Целта на проекта е насърчаване на предприемачеството, по-специално чрез улесняване на икономическото използване на нови идеи и насърчаване на създаването на нови фирми. Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”.

4th European Engineers Day
„The New European Bauhaus: the vital role of engineering intelligence“
21 June 2022, Hotel Sofitel Europe, Brussels

Theme: „The New European Bauhaus – the vital role of engineering intelligence“
Venue: Hotel Sofitel Europe, Brussels
Date: 21 June 2022
Time (from – to): 09.00-17.00 hrs. CET

През 1982 г. ИКОМОС установи 18 април като  Международен ден на паметниците и забележителностите, последвано от приемането на ЮНЕСКО по време на своята 22-ра Генерална конференция.  Въз основа на  миналогодишната тема „Сложно минало: Разнообразни бъдеще“ – за 2022 г., ние призоваваме всички вас да изследвате темата:  „Наследство и климат чрез открити, конструктивни и междупоколенчески диалози“.

Строителни инженери от България
взеха участие в официалната церемонията по откриване
на най-дългия висящ мост в света “Чанаккале
 1915“

свързващ Европа с Азия.
1915 Çanakkale Bridge and Malkara-Çanakkale Motorway” на 18 март 2022 г.

виж тук 

Покана за участие в церемония за откриване
на 1915 Çanakkale Bridge and Malkara-Çanakkale Motorway” 
на 18 март 2022 г.

виж тук 


 

BEF2021

Международна Конференция по сеизмично инженерство,
20-21 Октомври, София
 
След успешното приключване на конференцията, в която имаше над 500 регистрирани участници, имаме удоволствие, с любезното съгласие на лекторите, да предоставим на Вашето внимание изнесените лекции (PDF файл и звуков видео запис) за разглеждане и сваляне.
Вижте раздел DOWNLOAD на интернет страницата на конференцията:
Надяваме се лекциите да са полезни за Вас.

Форум Реал 2021 
03-04 ноември 2021
ССИБ е партньор на събитието


виж тук виж тук 


Building Engineering Forum
Строителен Инженерен Форум

Turning seismic hazard awareness into risk mitigation
Seismic risk reduction through integrated design
20 – 21 October 2021, Sofia, Bulgaria

Регистрирай се сегаИнтервю – цифровизация на строителния сектор

Въпроси към председателя на Техническия комитет 101 „Устойчиво строителство“ при Българския институт за стандартизация инж. Димитър Начев.  

София, 13 август 2021

виж тук 
Нужни ли са Технически паспорти на строежите

Наредба №5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите в сила от януари 2007 г., нормативно предвижда да бъде паспортизиран целият сграден фонд и техническата инфраструктура на новите и на съществуващите строежи. След 15-годишни неблагополучия, отлагане на крайните дати три пъти / през 2011, 2013 и 2015 /, предлага се проблемът да се реши чрез отпадане на задължителните технически паспорти на сградите и съоръженията за определена група и отлагане на срока с 10 години. Това предложение ще тушира натрупаното се напрежение в обществото, но няма да реши проблемите …….. ……….

виж тук 

Устойчиво строителство и Цифровизация на строителния сектор в България
ТК 101 ”Устойчиво строителство” при БИС проведе открито заседание на 13.07.2021

Заседанието бе открито от Председателя на БИС/ТК 101 инж. Димитър Начев. Бе прочетен поздравителен адрес от министър Виолета Комитова, в който се казва: „Утвърждаването и разгръщането на устойчив строителен процес не е невъзможна мисия, а реална, постижима и необходима цел, изискваща постоянство и усилия на всички обхванати в процеса страни – държавни институции, браншови организации, бизнес.” …… ………..

виж тук 


   

На 6 юни 2021 г.,  на Панаира на книгата пред НДК бе представен Наръчник по строително право,  написани от 12 члена на Българското общество по строително право, издаден и разпространяван от СИБИ.
Наръчникът отразява промените на ЗУТ към края на февруари 2021 г.

Книгата е полезна за всички участници в строителния процес. Засегнати са  важни теми от строителното право, като по достъпен начин е обяснено приложимото законодателство и хармонизирането му с най-разпространените в  договорни условия на FIDIC.

Съюз на Строителните Инженери в България (ССИБ) е член на Българското общество по строително право.


Сеизмично и енергийно обновяване.
Преглед на проектанския подход в Италия и в Румъния.

След преглед на разпоредбите и общи практики за сгради със стоманобетонни конструкции и в двете държави, са описани и обсъдени някои ключови комбинираните интервенции за обновяване, както и предимствата и перспективите интегрирани подходи за обновяване. 

Интересно и актуално

виж тук 

Task Group 5.6
BIM in Structure Management

Целевата група има за цел да свърже BMS (Bridge Management Systems) със съществуващите BIM решения, базирани на Open BIM стандарти. Сложността на поддръжката / инспекцията изисква организирани, автоматизирани, отворени и прозрачни цифрови процеси, които трябва да вземат предвид както структурата, така и данните за управление на активите. BMS (Bridge Management System) има за цел да завърши цифровото съхранение и обмен на данни, разходи, както и модели за оптимизация и анализ и тяхната оперативна съвместимост със съществуващите BIM решения.

виж тук 

18 April 2021 (ICOMOS )
International Day for Monuments and Sites
Complex Pasts: Diverse Futures

18 април 2021  (ICOMOS )
Международен ден на паметниците на културата
Сложно минало: Различни переспективи

виж тук 

4th European Engineers Day
4-ти Европейски ден на инженерите
Brussels, 18 November 2021

„The New Bauhaus Approach for Green Transition: The vital role of Engineering Intelligence“
„Новият подход на Баухаус за зелен преход: Жизненоважната роля на инженерната интелигентност

The European Council of Civil Engineers (ECCE),
the European Council of Engineers Chambers (ECEC),
and the Federation of European Engineering Associations (FEANI)
have been carrying out the so called „European Engineers Day“ every 3 years.

SAVE THE DATE! 18 November 2021


ECCE’s statement on New European Bauhaus
Становище на Европейският съвет на строителните инженери (ECCE) за New European Bauhaus

Европейският съвет на строителните инженери (ECCE)  изцяло подкрепят и приветстват New European Bauhaus, предложена от председателя на Европейската комисия като част от стратегията за вълна за обновяване.

Европейският съвет на строителните инженери (ECCE)  би искал да подчертае значението на конструктивната безопасност на сградите, което за съжаление не е разгледано поне до необходимата степен.

Устойчив структурен дизайн (SSD) – цялостен подход към обновяването на сградата – означава, че е необходимо обновяването, да бъде разгледано и финансирано съвместно с функционална, естетическа и енергийна ефективност и конструктивната модернизация.

виж тук 4th March 2021
World Engineering Day

 

 

 

Световният ден на инженерството за устойчиво развитие е обявен от ЮНЕСКО на 40-ата си генерална конференция през 2019 г. Той се отбелязва в световен мащаб на 4 март всяка година. Денят предлага възможност да се покажат постиженията на инженерите и инженерството в съвременния ни свят и да се подобри общественото разбиране за това как инженерството и технологиите са от основно значение за съвременния живот и за устойчивото развитие.

ICOMOS

ICOMOS публикува нова версия на „Европейските принципи за качество на финансираните от ЕС интервенции с потенциално въздействие върху културното наследство. Тази нова версия е актуализирана въз основа на обратната връзка от партньори и заинтересовани страни. Този документ  предоставя насоки за принципите на качеството на  ангажирани с финансирани от ЕС интервенции, които биха могли да повлияят на културното наследство, главно изградено наследство и културни пейзажи.

виж тук 


New European Bauhaus
Новият европейски Баухаус

Новият европейски Баухаус е творческа и междудисциплинарна инициатива за създаване на пространство за срещи с цел проектиране на бъдещи начини на живот, разположени на кръстопътя между изкуството, социалното приобщаване, науката и технологиите. 
Европейският съвет на инженерните камари (ECEC) оценява за важната роля на независимите дипломирани инженери в успешния процес на зеления преход и техните средства за принос към новото европейско движение Bauhaus.

виж тук 


Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради
Семинар за пилотни проекти, 16–19 ноември 2020 г.

Тук можете да прочетете резюме на докладът обобщаващ работата, подготвена до момента в рамките на пилотния проект „Интегрирани техники за сеизмично укрепване и енергийна ефективност на съществуващи сгради“, и представена по време на едноименния семинар на Съвместния изследователски център (JRC), който се проведе онлайн на 16–19 Ноември 2020 г. Ще разберете съдбата на „санирането“.

виж тук 


Уебинар: Информационното моделиране на сгради (BIM) поддържа цифровизация на стандартите за строителния сектор. Първи елементи за информационно моделиране на сгради (BIM)

BIM (Building Information Modeling) е фактор за тази дигитализация. Управлението на информацията с помощта на BIM допринася за стратегическото позициониране на компаниите за изграждане на стойност. Развитието на цифровите технологии в застроената среда изисква последователна информация, базирана на благоприятни стандарти и координирана активна подкрепа и участие от Националните органи по стандартизация (NSBs) и други технически комитети (ТК).

виж тук 


Guide: Construction in Post-Soviet Union Countries 2021

Това ръководство е за специалисти, които извършат или желаят да извършат строителстелен бизнес в Казахстан, Беларус, Узбекистан, Русия, Армения, Туркменистан, Таджикистан и Украйна. Тези страни имат приблизително подобен подход към строителния процес. Следователно това ръководство може да бъде интересен и полезен източник на информация за практикуващите региона на ОНД.

виж тук 


Стандартизационна система, готова за бъдещето:
Стратегията на CEN и CENELEC до 2030 г.

„Изграждане на по-безопасна, по-устойчива и конкурентоспособна Европа чрез европейска и международна стандартизация”.

 

CEN и CENELEC публикуваха новата си стратегия до 2030 г. Този, документ от високо ниво ще подпомага насочването и организирането на работата на двете европейски организации по стандартизация и техните 44 членове в 34 европейски държави през следващото десетилетие.

 

Стратегия 2030 полага пет основни цели, които ще …….


2020 SAMOS ISLAND (AEGEAN SEA) EARTHQUAKE
Samos Island Earthquake Final Report

Тук може да прегледате доклада (374 страници) за земетресението на остров Самос с М 7.0, случи се на 30 октомври 2020 г. Докладът е на англиски език и е обърнато особенно внимание на влиянието на видът земната основа („отказ от земя“) върху повредите на конструкциите. Списъка на учасниците в разработката е впечатляващ.

виж тук 


 

С любезното съдействие на авторите Константин Велинов, Никола Ангелов, Атанас Георгиев тук може да свалите книгата за ЕuroСode 2:


БДС ЕN 1992-1-1:  УКАЗАНИЯ, Второ допълнено издание

 

виж тук 


ФОРУМ РЕАЛ   3-5 декември 2020 виртуално
недвижимите имоти, инвестициите, строителството и иновациите
ССИБ е партньор на събитието наред с още над 20 институции

С участието на инвеститори, архитекти, строители, финансисти и анализатори, дизайнери, иноватори, учени, общественици и представители на изпълнителната и общинска власти в България.

Виж програмата
Вземете своя безплатен билет от www.forum-real.com.

виж повече


БИС/ТК 101  Устойчиво строителство
BIS/TC 101    Sustainability of construction works

 

 

С любезното разрешение на авторите Ви предоставяме презентациите направени по време на открито заседание на Технически Комитет  101 „Устойчиво строителство” при Български институт за стандартизация на 19.11.2020, четвъртък, 15:30 часа, във виртуалния офис на КИИП София-град.

виж тук 


СИМ/BIM – онлайн анкетно проучване 

 

KPMG стартира настоящото онлайн анкетно проучване сред представителите в строителния сектор. Целта на проучването е да се установи готовността за започване на цифрова реформа и въвеждане на строително-информационно моделиране (СИМ/BIM). 

Проучването се извършва по проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“, финансиран от Европейската комисия.


Integrated techniques for the seismic strengthening and energy efficiency of existing buildings
Интегрирани техники за сеизмично усилване
 и енергийна ефективност на съществуващи сгради
16-19 Ноември 2020 г.
Съвместен Изследователски Център на Европейската комисия (JRC)

 

Пилотният проект има за цел да определи решения, които едновременно могат да намалят сеизмичната уязвимост и да увеличат енергийната ефективност на съществуващите сгради, като по този начин повишат тяхната устойчивост на природни опасности и климатични промени, като същевременно ограничат въздействието им върху околната среда. Целта на семинара е да служи като платформа за създаване на …………..

виж повече и регистрация  


Learning from Earthquakes team  –  EEFIT mission on the #AlbaniaEarthquake
Екип “Учене от земетресения”   –  Мисията EEFIT за #AlbaniaEarthquake

 

 

Интересно и полезно изследване на земетресението в Албания през ноември 2019.  Докладът е изготвен от екип: г-н Антон Андонов, г-н Стоян Андреев, д-р Фабио Фреди, г-жа Федерика Греко, д-р Роберто Джентиле, д-р Вивиана Новели и г-н Енес Велиу, колеги работещи във водещи фирми и университети.

виж повече   


ECCE Position Paper 2020
The Need for Integrating Structural/Seismic Upgrade of Existing Buildings with Energy Efficiency Improvements

По-голямата част от съществуващия сграден фонд в много от европейските страни е построен през 80-те години, 70-те или по-рано при липса на модерни стандарти за проектиране, включително и изисквания за сеизмична безопасност и енергийна ефективност.

Това поражда нуждата обществото, правителство и инженерите да предприемат действия за поддържане на сградния фонд в експлоатация, надеждно и устойчиво състояние за да се осигури безопасността на потребителите.

Настоящият сграден фонд в Европа обаче се състои от структури, които са били проектирани и конструирани за дълъг период от години, обхващащ преди няколко десетилетия до 100 години. Проучване разкрива ……

виж повече   

European Commission’s JRC event
‘Seismic and energy retrofit of buildings’
20 October 2020, virtual meeting

ECCE участва в събитието на Европейската комисия JRC „Сеизмична и енергийна модернизация на сгради“

Съвместният изследователски център на Европейската комисия организира събитието „Сеизмична и енергийна модернизация на сгради“ в рамките на 18-та Европейска седмица на регионите и градовете.

 

виж повече и регистрация  


На 14 октомври стандартизационната общност отбелязва Световния ден на стандартизацията. Тази година мотото е:

ДА ОПАЗИМ ПЛАНЕТАТА С ПОМОЩТА НА СТАНДАРТИТЕ

За да намалим човешкото въздействие върху нашата планета са ни необходими политическата воля, конкретни действия и правилните инструменти. Международните стандарти са такъв инструмент. Международните стандарти, разработени от IEC, ISO и ITU, вземат предвид изпитаните и правилни решения за техническите предизвикателства. Те помагат за обмяна на опит и експертно ноу-хау в рамките на развитите и развиващите се страни. Стандартите обхващат всички аспекти на спестяването на енергия, качеството на водата и въздуха. Те определят стандартизирани протоколи и методи за измерване. Широкото им използване спомага за намаляване на въздействието върху околната среда от индустриалното производство и процесите, улеснява повторното използване на ограничени ресурси и подобрява енергийната ефективност.


The Digital Construction Summit is the key annual event for digital decision-makers in the built environment sector.

Location: Online Event

Date And Time: Tue, 29 Sep 2020, 10:30 –Wed, 30 Sep 2020, 18:00 EEST

Срещата на върха в областта на цифровото строителство е ключовото годишно събитие за лицата, вземащи решения в областта на цифровите технологии в сектора на изградената околна среда.

виж повече и регистрация  


Изявление на Европейския съвет на строителните инженери относно инициативата на Европейската Комисия Renovation Wave Initiative” 

Въпреки че сме съгласни с концепцията за по-широк и интегриран подход за обновяване, трябва да отбележим, че тя все още е далеч от цялостен поглед върху проблема с поддържането и подобряването на работата на съществуващите сгради и инфраструктура. Бихме искали да заявим, че обновяването и модернизирането трябва да се извършват успоредно с други необходими интервенции, така че съществените изисквания, установени в Директивата за строителните продукти, също да се спазват.

виж повече 


                     

Международната асоциация за мостово и строително инженерство  (IABSE)
и
Европейският съвет на строителните инженери (ECCE)

организират съвместен уебинар на тема „Характеристика на сеизмични аварии“
на 3 юли 2020 г. 13: 00-14.00 ч. София

виж повече и регистрация  


ECCE proposal to follow the “2020 The Year of the 3S Approach – Safe, Sound and Sustainable (3S) buildings” Manifesto
Предложението на ECCE да следва манифеста „2020 годината на подхода 3S – безопасни, здрави и устойчиви сгради (3S)“

Уважаеми Строителни инженери,
По-голямата част от съществуващия европейски сграден фонд е изграден без модерни разпоредби за устойчивост на земетресения и енергийна ефективност. В резултат на това по-голямата част от нашият сграден фонд е сеизмично уязвим и притежава ниски  ………….

виж повече


2020 Year of the 3S Approach
Safe ⇔ Sound ⇔ Sustainable.

2020 годината на  3S подхода на ECCE
„Безопасен, здрав и устойчив

„Необходимостта от интегриране на Структурно / Сеизмично обновяване на съществуващи сгради с подобрения на енергийната ефективност“.

Основно и неотменимо човешко право на всеки е да живее в безопасен, здрав и устойчив дом. 

виж повече


14 октомври – Световен ден на стандартизацията.

На 14 октомври всяка година се чества световният ден на стандартизацията под различно мото. Тази година 2019 – мотото е:
ВИДЕОСТАНДАРТИТЕ СЪЗДАВАТ СВЕТОВНА СЦЕНА

800

На 14 октомври 1946 год., в Лондон, в сградата на Institution of Civil Engineers (ICE) на улица Great George, Westminster, 65 делегати от  25 държави създават Международната организация по стандартизация ……..

виж повече


The International Seminar on Roads, Bridges and Tunnels, the ISRBT2019 will take place in Salonica, 7-9 November
“New Technologies in Road Asset Management” 
School of Civil Engineering, of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)
Highway Engineering Laboratory of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

Международният семинар по пътища, мостове и тунели, ISRBT2019 , Солун, 7-9 ноември.

виж повече


logo_lisbonces_sem fundo_logo.png

През тази годината, Португалската Асоциация на Инженерите (Ordem dos Engenheiros de Portugal – OEP) отбелязва своята 150-та годишнина, и организира Лисабонската среща за строителните инженери 2019 (CES2019)

Едновременно с CES2019, Лисабон ще бъде домакин на Общите Събрания на:
Световния съвет на строителните инженери (WCCE), 
Европейския съвет на строителните инженери (ECCE), 
Европейския съвет на инженерните камари (ECEC) 
и Генералната асамблея на Инженерната асоциация на средиземноморските страни (EAMC). 

виж повече


Национален център
по сеизмично инженерство
откриха в УАСГ

На 21 май 2019 г се откри Национален център по сеизмично инженерство (НЦСИ). Създаден е с финансова подкрепа на МОН в структурата на Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия (УАСГ).

1

инж. Димитър Начев,Вици президент на Eвропейският Съвет на Строителните Инженери

 „Сеизмичният риск е нещо, което може да се управлява от хората и е важно за живота на хората“, каза още инженер Йовев. 

виж повече


eee10-та Европейска научна конференция
за условия и процеси по инвестиция, планиране,
изграждане и развитие на строителна индустрия

15-16 май 2019 г. – София, България
20190515_141145

Опитът на Вишеградската Четворка и България 

Конференцията беше Европейска Академия на Архитектуратa ЕАА и Европейски Център по Стратегическо Планиране и Европейско Коопериране и се проведе в сградите на посолствата на Република Словакия и Република Чехия.

виж повечеWorld Construction Forum 2019
Световен Строителен Форум 2019 


Buildings and Infrastructure Resilience


April 8 – 11, 2019, Ljubljana, Slovenia

Organisers: 
World Federation of Engineering Organisations WFEO
Slovenian Chamber of Engineers IZS
University of Ljubljana Faculty of Civil and Geodetic Engineering UL FGG

           

Co-organizer              

В раздел Construction 4.0 – Advanced Construction Engineering   за ключовата презентация е определена  •Digitization of the Construction Industry. Engineering Organizations in Support of European Initiatives, BIM Standardization and Accelerating BIM Adoption.•  с автори Maria STEFANOVA, Dimitar NATCHEV от България.

виж повече„Декларация от София”
“Sofia Declaration”

Приключи 2018 година. За нас беше успешна. На фона общия застой се случиха и положителни неща. Като заключителен етап от проведения Балкански Инженерен Форум, 21 май 2018, София, участниците подписаха „Декларация от София” 
Тук може да я прочетете.

 

2018 Year finished. For us it was successful. Against a background of stagnation, positive things happened. As a final stage of the Balkan Engineering Forum, 21 May 2018, Sofia, the participants signed a „Sofia Declaration“.
Here you can read it.

 

виж повече


16th General Assembly Meeting of the European Council of Engineers Chambers, 
Palace Hotel, Zagreb, 17 November 2018

На 17 ноември Хърватската камара на инженерите (HKIG) бе домакин на Общото събрание на Европейският съвет на инженерните камари (ECEC), което се проведе в сградата на хотел “Палас” в Загреб, Хърватия. инж. Димитър Начев, Вице президент на Европейския съвет на Строителните Инженери бе официален гост на събранието. 

виж повече


посети страницата Global Engineering Congress
22 – 26 October 2018, London, Great Britain
инж. Димитър Начев бе преизбран за Вице Президент / Кофчежник на Европейския съвет на строителните инженери ECCE.

виж клипа  •Join us•  заслужава си 


International Interdisciplinary Conference
„Economy, Society and Climate Change“

The impact of mega trends in the Built Environment, Construction Industry and Real Estate
Technical Chamber of Greece

Лектори на конференцията бяха инж. Мария Стефанова и инж. Димитър Начев с “Digitalization of the construction industry – European Initiatives and BIM Standardization”

виж повече

вижте повече:
Световен ден на стандартизацията
БИС ТК-101 УСТОЙЧИВО СТРОИТЕЛСТВО


ВАЖНО

 

The way forward for the Eurocodes implementation in the Balkans
10-11 October 2018, Tirana, Albania
Towards the Second Generation of the Eurocodes: current status of activities. Update on the works for the 2nd generation of the Eurocodes.

 

Напредъкът за внедряване на еврокодовете на Балканите
10-11 октомври 2018 г., Тирана, Албания
Към второто поколение на Еврокодовете: Текущото състояние на дейностите. Актуализиране на работата по 2-рото поколение Еврокодове.

с презентации на учасниците

виж повече


можете да видите снимки от събитието
и да свалите част от презентациите на учасниците 

Българската асоциация на архитектите и инженерите – консултанти /БААИК/ организира международна конференция „ ПРЕДСТОЯЩИ СОЦИАЛНИ, ПЪТНИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЕКТИ 2018 – 2020 Г. РОЛЯТА НА КОНСУЛТАНТА ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“ на 10 октомври 2018 г. в столичния хотел „Хилтън“

Целта на форума е да се информират участниците за проекти, които предстои да бъдат реализирани в България, както и да се споделят добри практики при управлението на текущи инвестиционни проекти у нас и на Балканите.
Модератор на конференцията беше инж. Димитър Начев.
 

виж повече

Think tank на EDA: Оборудване за разрушаване
EDA think tank: Equipment for demolition

Headquarters of the Belgium Confederation of Demoltion and Dismantling Works, CASO.
Lombardstraat 34-42, 
1000 – Brussels (BELGIUM)

Европейската асоциация за разрушаване (ЕDA), в партньорство с Комитета за европейско строително оборудване (CECE), организира в Брюксел на 10 октомври 2018 г. think tank под надслов “Оборудване за разрушаване”. Този Think tank е третото издание след Think tank за “Рециклиране и дълготрайност на строителните продукти”, проведено през 2014 г., а през 2016 г. “Следващите десет години”.

Покана към Строителните инженери, работещи в областта на рециклиране на строителните отпадъци. Съюзът на Строителните Инженери в България (ССИБ) осигурява безплатна регистрация чрез ECCE.

виж повече


INTERNATIONAL SEMINAR ON ROADS, BRIDGES &TUNNELS
9-15 NOVEMBER 2018

Aristotle University of Thessaloniki, The School of Civil Engineering
Highway Engineering Laboratory, of the Aristotle University of Thessaloniki (AUTh)

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ПО ПЪТИЩА, МОСТОВЕ И ТУНЕЛИ
9-15 НОЕМВРИ 2018 година

Университет Аристотел, Солун

Покана към Строителните инженери, работещи в областта на инфраструкторното строителство. Приятна възможност, близко до нас, в чудесен град, да научим полезни неща и да установим ползотворни контакти. Гръцкият опит не е за подценяване. инж. Димитър Начев

виж повече


Проект за

Наредба за техническите изисквания към сградите за защита от радон
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)

Строителни норми и правила с такава тематика се разработва за първи път в България и целта им е намаляването на риска от облъчване от радон чрез конкретни действия в строителния сектор.

Реализиран е в две фази: Анализ на действащите технически нормативни актове с проучване на европейските практики и разработване на проект на Наредба за техническите изисквания.

Наредбата е предназначена за всички участници съгласно Закона за устройство на територията.

Наредбата е разработена в съответсвие на национални политики и мерки за транспониране на  Директива 2013/59/ЕС.

Проектонаредбата и мотивите към нея са публикувани на Портала за обществени консултации на Министерсия съвет с възможност за коментар, както и на страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. (20.07.2018)

За въпроси, коментари и предложания
пишете на: radon@uceb.eu


проф. Д-р Драгослав Šumarac и инж. Димитър Начев15th anniversary of the founding the Serbian Chamber of Engineer
“Day of the Engineer Chamber of Serbia” 
14 June 2018, Legacy of Petar Lubarda, Belgrad 

инж. Димитър Начев, Вице Президент на Европейския съвет на Строителните Инженери, поздрави събранието от името на ЕССЕ и от името на строителните инженери в България и връчи иконата на братятя Св. Св. Кирил и Методи, като припомни успешното многогодишно сътрудничество.

виж повече ..


THE EUROPEAN CONSTRUCTION INDUSTRY MANIFESTO FOR  DIGITALISATION
Съвместен манифест за цифровизация в строителната индустрия
SMARTER CONSTRUCTION,
STRONGER ECONOMY,
INCLUSIVE SOCIETY:

ECCE обедини усилията си с други големи европейски асоциации в строителния бранш, за да публикува манифеста на Европейската строителна индустрия за цифровизация. Манифестът призовава за силно политическо лидерство от страна на ЕС, подходяща регулаторна рамка за политиката в областта на данните и насочване на бюджета към цифрови умения, научноизследователска и развойна дейност и инфраструктура за информационни технологии.

виж повече ..


 Балкански инженерен форум

Балкански инженерен форум 21 май 2018, София

Успешно приключи Балкански Инженерен Форум, проведен на 21 Май 2018, София, НДК, зала 8, в рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС и честването на “2018 – година на строителните инженери в Европа”.

Благодаря Ви, че бяхте част от събитието и спомогнохте за повишаване на авторитета на професията инженер.

Тези, които не успяха да присъсват по различни причини, ще имат възможност „дигитално“ да се информират за събитието,  възможност от настъпващата дигитална ера, върху която бе фокусирана и една от темите на форума.

Както обещахме, на актуализирания сайт на събитието

http://www.bef.uceb.eu

можете да намерите:

Снимки – подиум, хора, зала, организатори – gallery 
Презентации на учасниците – download 
Изказвания в официалната част – official opening
Отразяване в медиите до сега – press releases

С уважение:
инж. Димитър Начев
Вицепрезидент на ЕССЕ

 2018 Година на Строителните Инженери

Join the European Council of Civil Engineers in 2018 for the European Year of Civil Engineers, a year when Civil Engineering will be celebrated across Europe.инж. Св. Николчева и инж. Димитър НачевECEC 14th General Assembly 2017 in Skopje
14-то Общо събрание на Европейския съвет на камарите на инженерите
21 октомври 2017 г. в хотел „Мариот“ в Скопие, Македония

инж. Димитър Начев, Вице Президент на Европейския съвет на Строителните Инженери, поздрави топло от името на ЕССЕ Общо събрание на Европейския съвет на камарите на инженерите, организация в която беше един мандат Вице Президент и пожела  да разширят сътрудничеството си на практическо ниво.

виж повече ..


Common Training Principles for Engineers (CTP)
Общите принципи на обучение за инженерите 

Преглед на семинара на заинтересованите страни # 2
организиран от ECEC, 27 октомври 2016 г. във Виена

Страстни дискусии за основите на инженерното образование в Европа в „Haus der Ingenieure“ във Виена. На 27 октомври в „Haus der Ingenieure“ във Виена се проведе последната конференция на заинтересованите страни по CTP за инженери. Подробно беше представен и обсъден преработеният проект на предложение за CTP, заедно с обратната информация от страна на заинтересованите страни. Бяха организирани дискусионни групи с участието на няколко представители на националните инженерни организации от Великобритания, Италия, Испания, Швеция, Словения, България, ENAEE ….От България присъстваха инж. Димитър Начев и инж. Мария Стефанова.

виж повече ..


Common Training Principles for Engineers (CTP)
Общите принципи на обучение за инженерите
Преглед на семинара на заинтересованите страни # 1

организиран от ECEC, 30 юни 2016 г. във Виена

На 30 юни 2016 г. във Виена се проведе първият работен семинар на заинтересованите страни в рамките на разработването на общи принципи за обучение на инженерите. Темата беше Общите принципи на обучението за инженери, организиран от ECEC. ECCE участва в този проект като партньор на ECEC. Повече от 60 участници от европейски министерства и инженерни организации взеха участие в събитието и допринесоха за обсъждането на възможните подходи.

виж повече ..
не пропускайте раздел  СЪБИТИЯ
виж и ………………………… КНИГИ и ПУБЛИКАЦИИ
виж и ………………………… Links with other organisations


©